Deskundige hulp van uw notaris in Friesland

Vraag een offerte aan

Uw persoonlijke zaken of de akten van uw bedrijf moeten goed geregeld zijn. Omdat u bij Notariskantoor Leegstra snel contact met uw notaris heeft, is de drempel om ons een vraag te stellen laag. Zoals het hoort! Verkoopt u uw woning, wilt u trouwen onder huwelijkse voorwaarden of draagt u uw bedrijf over? Notariskantoor Leegstra in Damwoude helpen particulieren en bedrijven bij alle notariële kwesties.

Onze notariële diensten

Notariskantoor Leegstra beantwoordt al uw vragen en verzorgt alle diensten als het gaat om:

 • Koopcontracten

 • Overdrachten van woningen

 • Leveringen van land en ander onroerend goed

 • Hypotheken

 • Oversluitingen

 • Testamenten, inclusief tweetraps- en radartestamenten

 • Samenlevingscontract

 • Huwelijkse voorwaarden

 • Partnerschapsvoorwaarden

 • Voogdij

 • AWBZ

 • Schenkingen (op papier)

 • Aangifte schenkbelasting

 • Levenstestament

 • Volmachten

 • Verklaring van erfrecht

 • Boedels en nalatenschappen

 • Aangifte erfbelasting

 • Verdelingen en ontslag aansprakelijkheid

 • Bedrijfsoverdrachten

 • Oprichting bv’s en flex-bv’s

 • Oprichting stichtingen en verenigingen

 • Statutenwijzigingen

 • Aandeeloverdrachten

Neem contact op

Over ons notariskantoor

Oege Jan Leegstra is geboren in Rinsumageest (gemeente Dantumadeel) en getogen in Dokkum en Trynwâlden (Gytsjerk). In 1987 is hij afgestudeerd in rechten en geschiedenis. Leegstra heeft op diverse kantoren in Friesland en Groningen gewerkt. Sinds 1 januari 2005 is hij notaris in Damwoude in de gemeente Dantumadeel. Leegstra heeft bestuursfuncties in diverse organisaties, zoals De SûkereiStichting De Halepaden en Stichting Freonen fan de Klyster


Het notariskantoor in Damwâld bestaat sinds 1 januari 1905. Oege Jan Leegstra is de opvolger van Gerben Huizinga, die weer de opvolger was van Theunis Ynses de Boer. Tegenwoordig werken er vier mensen op het kantoor om een breed pakket aan notariële diensten aan te bieden.

Het team en ons notariswerk

De medewerkers van Notariskantoor Leegstra zijn stuk voor stuk ervaren. Zij werken al jarenlang in notariële functies en hebben kennis van zaken. Wij kunnen u dus uitgebreide notariële hulp bieden.


Onze service is:

 • Allround
 • Desgewenst in het Fries
 • Laagdrempelig